1995

Spile stik: Revue 5 mei (1945-1995)
skreaun troch Tamme Alma

Data: 5 mei 1995

Rezjy: Willem Veenstra

Spilers:
Sjouk – Tieke Schievink
Hylke – Hein Harm Knol
Heit – Wobbe Oost
Mem – Jeltje Spinder
Lânwacht /  Pieter (soan fan Sjouk en Hylke)- Pieter Rauwerda
Lânwacht – Gerard Rinsma
Postbode / Fokke (soan fan Sjouk en Hylke)- Henk Helmus
Joost, bouwvakker – Tamme Alma
Janke (suster fan Sjouk) – Grietje Velzing
Suster Jager – Antje Nicolai
Hennie (dochter fan Sjouk en Hylke) – Etsje Douwes
Ferteller – Feijke de Boer

1995r_231995r_241995r_25

Beskriuwing:
1e Diel: Sjouk wennet mei har beide bern by har âlden yn op’e Bulten. Har man Harm is oppakt troch de Dútsers. Je ha in ûnderdûker, Hylke…

1995r_261995r_281995r_291995r_301995r_27

2e Diel: De nacht fan 4 op 5 maaie. Der is feest yn it lân. De befrijing is in feit. Sjouk, har mem, heit en Hylke komme thús fan it feest… der wurd in brief besoarge….

1995r_21995r_31995r_11995r_41995r_51995r_6

3e Diel: It is in aantal jierren nei de oarlog. Sjouk en Hylke binne yn 1945 troud. Sjouk leit yn’e kream fan har 8e bern…

1995r_81995r_91995r_101995r_71995r_121995r_11

4e Diel: De tiid gjit troch. Der wurd hurd wurke oan de opbouw fan Harkema. De bern fan Sjouk en Hylke stjinne midden yn it libben. Se ha grutte plannen mei it âlde hûske fan heit en mem…

1995r_131995r_171995r_191995r_18

5e Diel: It is 1995… Sjouk en Hylke binne 50 jier troud…

1995r_20 1995r_21 1995r_22


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *