Tag Archives: kapsalon

“Stikje koarter”

Wy binne al in pear moannen oan it repetearjen mei in stik fan Janneke Bergsma. “Stikje koarter”, sa hjit it stik en it spilet him ôf yn in kapsalon, 17 en 24 maart wurd it stik opfiert yn’e Klok. Wy hawwe d’r in protte sin oan, jimme hooplik ek!
img1462410596